získejte speciální vánoční dárek
od red barona!

 • Pozor, pro pět z vás v nejodvážnějším outfitu, má Red Baron připravený speciální vánoční dárek.

 • BĚHEM VEČERA BUDE RUDÝ BARON SLEDOVAT VAŠE OUTFITY A PĚT Z VÁS ODMĚNÍ SPECIÁLNÍM DÁRKEM.

 •  Oblékněte to nejodvážnější, co váš šatník ukrývá (vzrušující kombinace,
  korzety, podvazky či kůži).

 • nasaďte si masku a nechte vaše všední já za dveřmi klubu. Tentokrát doporučujeme kombinaci červené a černé.

 • Vstup je možný jen s maskou. Pokud přijdete bez masky, budete si ji moci zakoupit na vstupu za 100 Kč.

GET A SPECIAL CHRISTMAS GIFT FROM
RED BARON!

 • Attention for five of you in the most daring outfit, Red Baron has prepared a special Christmas present.

 • DURING THE NIGHT RED BARON WILL WATCH YOUR OUTFITS AND REWARD FIVE OF YOU WITH A SPECIAL GIFT.

 • Dress in the boldest attire your wardrobe holds (exciting combinations, corsets, garters, or leather).

 • put on your mask, and leave your everyday self behind the club doors. This time, we recommend a combination of red and black.

 • Entry is only possible with a mask. If you come without one, you can purchase it at the entrance for 100 CZK.


NEBUĎTE JEN NÁVŠTĚVNÍK.
HRAJTE S NÁMI NAŠÍ HRU A BUĎTE SOUČÁST DECADENCE PARTY.

 • Vstup je povolen jen s maskou.
 • Pokud přijdete bez masky, masku budete moci zakoupit na vstupu za 100 Kč.
 • Pomozte nám vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, při pohybu po klubu noste prosím masku.
 • Dress code na tuto noc je elegantní, vyzývavý, sexy a odhalující. Doporučené barvy jsou červená a černá.
 • Nahota nebo explicitní odhalovaní není žádoucí.
 • Nedotýkejte se nikoho, kdo k tomu nedá souhlas.
 • Chovejte se k sobě navzájem, k účinkujícím i personálu s respektem.
 • Žádný druh agresivního chování nebude tolerován.

DECADANCE PARTY JE SÉRIÍ UMĚLECKÝCH VYSTOUPENÍ,
KDY KOSTÝMY ÚČINKUJÍCÍCH A HOSTŮ POMÁHAJÍ  DOKRESLIT ATMOSFÉRU VEČÍRKU.

Proto všechny žádáme, aby dodržovali pravidla DECADENCE PARTY.
Děkujeme.


DON'T JUST BE A VISITOR.
JOIN US IN OUR GAME AND BECOME A PART OF THE
DECADENCE PARTY. 

 • Entry is allowed only with a mask.
 • If you arrive without a mask, you will be able to purchase one at the entrance for 100 CZK.
 • Please wear a mask while moving around the club to help us create an unforgettable atmosphere.
 • The dress code for this night is provocative, sexy, and revealing. We recommend a combination of red and black.
 • Nudity or explicit exposure is not desired.
 • Do not touch anyone without their consent.
 • Treat each other, the performers, and staff with respect.
 • Any form of aggressive behavior will not be tolerated.

THE DECADANCE PARTY INCLUDES A SERIES OF ARTISTIC PERFORMANCES,  
WHERE THE COSTUMES AND SHOWS HELP TO COMPLETE THE  ATMOSPHERE.

WE THEREFORE ASK EVERYONE TO FOLLOW THE RULES.
THANK YOU.