INFORMATION FOR CLUBCARD HOLDERS

ADMISSION TO THE CLUB

  • free entry for Moon clubcard holders and their companions (+1)
  • you will be admitted to the club with priority upon presentation of the Moon clubcard to the security

* when using your Moonclub membership card, you may be asked by the staff to present an ID to verify your identity


Informace pro držitele CLUBCARD

vstup do klubu

  • vstup zdarma pro držitele Moon clubcard a jejich doprovod (+1)
  • po předložení karty security u vchodu budete vpuštěni do klubu přednostně

 * při využití členské karty Moonclub můžete být obsluhou požádáni o předložení průkazu k ověření totožnosti


ClubCard