Staňte se součástí Decadance party
a získejte konzumaci v hodnotě 1000 Kč!

 • Zašlete nám vaši fotku v outfitu, ve kterém se chystáte na večírek.

 • 20 nejkreativnějších z vás získá konzumaci na baru v den akce v hodnotě 1000 Kč.

 • Vaše fotky posílejte do 20.9.2023 na email: produkce@moonclub.cz

 • Po té pouze stačí přijít do Moonclubu v zaslaném outfitu 23.9.2023 mezi 21.00 až 22.00 a nahlásit se u vstupu.

 • vaše Zaslané fotografie nebudou nikde zveřejňovány.

BECOME A PART OF THE DECANDENCE PARTY
AND GET CONSUMPTION WORTH 1000 CZK.

 • SEND US YOUR PHOTO IN THE OUTFIT IN WHICH YOU WISH TO COME.

 • WE WILL SELECT THE BEST 20 OF YOU AND CONTACT YOU.

 • SEND YOUR PHOTOS BY 20.9.2023 TO EMAIL: PRODUKCE@MOONCLUB.CZ

 • IN ORDER TO PICK UP THE CONSUMPTION YOU SHOULD ARRIVE TO THE CLUB in the outfit ON 23.9.2023 BETWEEN 9:00 PM AND 10:00 PM AND REPORT AT THE ENTRANCE.

 • your PHOTOS WILL NOT BE PUBLISHED ANYWHERE.


NEBUĎTE JEN NÁVŠTĚVNÍK.
HRAJTE S NÁMI NAŠÍ HRU A BUĎTE SOUČÁST DECADENCE PARTY.

 • Vstup je povolen jen s maskou.
 • Pokud přijdete bez masky, masku budete moci zakoupit na vstupu za 100 Kč.
 • Pomozte nám vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, při pohybu po klubu noste prosím masku.
 • Dress code na tuto noc je elegantní, vyzývavý, sexy a odhalující.
 • Nahota nebo explicitní odhalovaní není žádoucí.
 • Nedotýkejte se nikoho, kdo k tomu nedá souhlas.
 • Chovejte se k sobě navzájem, k účinkujícím i personálu s respektem.
 • Žádný druh agresivního chování nebude tolerován.

DECADANCE PARTY JE SÉRIÍ UMĚLECKÝCH VYSTOUPENÍ,
KDY KOSTÝMY ÚČINKUJÍCÍCH A HOSTŮ POMÁHAJÍ  DOKRESLIT ATMOSFÉRU VEČÍRKU.

Proto všechny žádáme, aby dodržovali pravidla DECADENCE PARTY.
Děkujeme.


DON'T JUST BE A VISITOR.
JOIN US IN OUR GAME AND BECOME A PART OF THE
DECADENCE PARTY. 

 • Entry is allowed only with a mask.
 • If you arrive without a mask, you will be able to purchase one at the entrance for 100 CZK.
 • Please wear a mask while moving around the club to help us create an unforgettable atmosphere.
 • The dress code for this night is provocative, sexy, and revealing. 
 • Nudity or explicit exposure is not desired.
 • Do not touch anyone without their consent.
 • Treat each other, the performers, and staff with respect.
 • Any form of aggressive behavior will not be tolerated.

THE DECADANCE PARTY INCLUDES A SERIES OF ARTISTIC PERFORMANCES,  
WHERE THE COSTUMES AND SHOWS HELP TO COMPLETE THE  ATMOSPHERE.

WE THEREFORE ASK EVERYONE TO FOLLOW THE RULES.
THANK YOU.