Staňte se součástí Decadance party
a získejte konzumaci v hodnotě 1000 Kč!

  • Zašlete nám vaši fotku v outfitu, ve kterém se chystáte na večírek.

  • 20 nejkreativnějších z vás získá konzumaci na baru v den akce v hodnotě 1000 Kč.

  • Vaše fotky posílejte do 23.5.2023 na email: produkce@moonclub.cz

  • Po té pouze stačí přijít do Moonclubu v zaslaném outfitu 27.5.2023 mezi 21.00 až 22.00 a nahlásit se u vstupu.

  • vaše Zaslané fotografie nebudou nikde zveřejňovány.


BECOME A PART OF THE DECANDENCE PARTY
AND GET CONSUMPTION WORTH 1000 CZK.

  • SEND US YOUR PHOTO IN THE OUTFIT IN WHICH YOU WISH TO COME.

  • WE WILL SELECT THE BEST 20 OF YOU AND CONTACT YOU.

  • SEND YOUR PHOTOS BY 23.5.2023 TO EMAIL: PRODUKCE@MOONCLUB.CZ

  • IN ORDER TO PICK UP THE CONSUMPTION YOU SHOULD ARRIVE TO THE CLUB in the outfit ON 27.5.2023 BETWEEN 9:00 PM AND 10:00 PM AND REPORT AT THE ENTRANCE.

  • your PHOTOS WILL NOT BE PUBLISHED ANYWHERE.


Decadance party nemá za cíl jakkoli povzbuzovat návštěvníky klubu k sexuálnímu konání v jeho prostorách.
Nejedná o swingers party, ale sérii uměleckých vystoupení,
kdy kostýmy účinkujících a hostů klubu pomáhají pouze dokreslit atmosféru večírku.

Proto všechny žádáme, aby dodržovali následující pravidla:

- chovejte se k sobě navzájem, k účinkujícím i personálu s respektem

- nedotýkejte se nikoho, kdo k tomu nedá souhlas

- neobtěžujte své okolí
- pokud se dostanete vy nebo někdo ve vašem okolí do nepříjemné situace, informujte prosím neprodleně ochranku
- dress code na tuto noc je vyzývavý, sexy a odhalující, avšak nahota nebo explicitní odhalovaní není žádoucí
- žádný druh agresivního chování nebude tolerován


The Decadance party does not aim to encourage the club's visitors to engage in sexual activities in the club.
This is not a swingers party, but a series of artistic performances,
where the costumes of the performers and club guests only help to complete the party atmosphere.

We therefore ask everyone to follow the rules:

- treat each other, performers and staff with respect
- do not touch anyone who does not give consent
- do not disturb those around you
- if you or someone around you gets into an unpleasant situation, please inform security immediately
- the dress code for this night is provocative, sexy and revealing, but nudity or explicit exposure is not desired
- any kind of aggressive behavior will not be tolerated